תכנית חיים רוח ערכים

מבנה התכנית

5 מפגשים שיעסקו בהמשך דרכן של התלמידות אחרי סיום התיכון, ובכלל

 

מפגש 1:

מנהיגות נשית כשליחות בדור הזה: איך תוציאי אל הפועל את היכולת הייחודית שיש בהנהגת האישה, שחסרה בהנהגת האיש? איך תיישמי אותה לטובת עם ישראל והעולם?

מפגש סדנאי סביב סיפור מ"שבחי הבעש"ט", תנ"ך, חז"ל כתבי הרב קוק והקשבה פנימה.

מפגש 2:

האחריות האישית שלי לעם היהודי: תיאור מצבו של העם היהודי, מתוך מפגשים אישיים עם קהילות בארץ ובעולם. ב'יציאה לחיים' של כל בוגרת מועברת אליה אחריות לאומית להמשך העם היהודי.

רב שיח שיעסוק בנטילת אחריות על כלל ישראל, התורה וארץ ישראל. סיום בשיר וניגון.

מפגש 3+4:

מוכנה למסע? איך נצמצם נפילות והפתעות? איך נצא לדרך עם חוסן רוחני ונפשי? איך נקבל החלטות? – ניצול חיובי של התכונות הנשיות לקראת שירות משמעותי ובכלל.

שני מפגשים עם דמות תורנית נשית.

מפגש 5:

כשהתורה והחיים נראים כסותרים: התמודדות עם שאלות והתנגדויות לחיים של הלכה, מבית ומחוץ. – כלים להשיב לעצמך ולאחרים על סתירות וקשיים, לכאורה, שבין התורה והחיים.

מבנה מדגים של שו"ת. איך ניגשים לתשובה? איך מקשיבים לשאלות של עצמנו? את מי שואלים, איפה מחפשים וכיצד?

צור קשר