תכנית בוחרים במשפחה

מצע התכנית

"בוחרים במשפחה" הינו ארגון חברתי שהוקם בכסלו תשע"ט (דצמבר 2018), על ידי  מרכז 'אחווה' ופעילים חברתיים, במטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם. האמונה העומדת בבסיס הארגון היא: שמשפחה יש רק אחת, והיא מקור זהותו חוסנו ואושרו של היחיד ואבן היסוד בבנין החברה והעם.

החזון: 

הטמעת ערכי המשפחה, בציבור ובכלל זה:

 • אחריות ומחויבות הדדית בברית הנישואין של איש ואישה - ביניהם, ביחס לצאצאיהם ובזיקה לדורות הקודמים.
 • נאמנות, אחווה והשלמה הדדית.
 • התמודדות עם המתירנות ועם שיח הזכויות, אשר מפרקים את המשפחה, ויוצרים מודל של משקי בית על בסיס הסכמי וחוזי, מודל הפוגע בפרט ובכלל.
 • ההכרה בכך שהמשפחה היא אבן היסוד של החברה, האומה והמדינה, ובכך שערכי המשפחה הם ערכי היסוד של חברה בריאה, מקור הזהות הביטחון והאושר של הפרט והכלי האידאלי למימוש האהבה והעונג בחיים.
 • קוד אתי להתנהגות מכבדת בין גברים ונשים במקומות העבודה ובמרחב הציבורי.
 • יצירת ציבור נושא חזון זה שיהיה אוונגרד, שימשוך אחריו את החברה הישראלית כולה.

המהלך יבוצע באמצעות פעילות במערכות החינוך, בהסברה ובחקיקה, ובחבירה לארגונים נוספים העוסקים במטרה זו. כל זאת תוך בירור עומק בסוגיות אלו ויצירת משנה סדורה ושפה המותאמת לכלל הציבור.   

 

פעילות מתוכננת:

 • בירור של סוגיות עומק, המשליכות על נושא המשפחה והקשורות אליו ופרסומן. 
 • הסברת התכנים והנגשתם בשפה המותאמת לציבורים מגוונים.
 • הכנת מערכי שיעור לבתי ספר, לתנועות נוער ולהרצאות.
 • התאמת מערך פעילות ספציפי לקמפוסים.
 • יצירת תואר אקדמי ללימודי משפחה בשונה מ"לימודי מגדר" העוסקים בפירוק הזהות המינית והתא המשפחתי.
 • פרסום מאמרים בבמות שונות והופעה באמצעי התקשורת. יצירת דיון ושיח ציבורי סביב פעילות בנושא המשפחה.
 • הקמת שדולה בכנסת בנושא המשפחה. הכנת הצעות חוק בנושא וקידומן, פרסום מדד הח"כ המשפחתי.
 • הקמת ועדה בכנסת והקמת משרד ממשלתי לנושא המשפחה.
 • השתלמויות וימי עיון למטפלים זוגיים ומשפחתיים המאמינים בערכי המשפחה ופועלים לקידומם מול אתגרי החיים.

 

צור קשר