שיח הראויות

חלופה יהודית, בין שיח הזכויות למוסר החובות

על הספר:

מושג‭ ‬ה“זכויות“, ‬התפתח‭ ‬מאוד‭ ‬בשנים‭ ‬האחרונות. ‬יש‭ ‬לו‭ ‬נוכחות‭ ‬רבה‭ ‬מאוד: ‬בחקיקה‭ ‬ובמשפט‭, ‬בפוליטיקה‭ ‬ובתקשורת, ‬ובשיח‭ ‬הציבורי‭ ‬בכלל. ‬הוא‭ ‬מקיף‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬מערכות‭ ‬היחסים‭ ‬החברתיות‭ ‬‮–‬‭ ‬בין‭ ‬האדם‭ ‬למדינה, ‬בין‭ ‬אדם‭ ‬לחברו, ‬בין‭ ‬איש‭ ‬לאשתו‭ ‬ובין‭ ‬הורים‭ ‬לילדיהם. ‬התפתחות‭ ‬זו‭ ‬יוצרת‭ ‬שינויים‭ ‬גדולים, ‬כאשר‭ ‬מכוחה‭ ‬מותקפים‭ ‬ערכים‭ ‬רבים‭ ‬‮–‬‭ ‬הן‭ ‬יהודיים, ‬הן‭ ‬לאומיים‭ ‬והן‭ ‬שמרניים. ‬אצל‭ ‬רבים, ‬נתפס‭ ‬מושג‭ ‬“זכויות‭ ‬האדם“‭ ‬כערך‭ ‬מוחלט‭ ‬שאין‭ ‬לערער‭ ‬עליו, ‬ואשר‭ ‬הוא‭ ‬דוחה‭ ‬מפניו‭ ‬כל‭ ‬ערך‭ ‬אחר, ‬גם‭ ‬המקודש‭ ‬ביותר‭.‬

כיצד‭ ‬אמור‭ ‬עולם‭ ‬התורה‭ ‬להגיב‭ ‬להתפתחות‭ ‬זו? ‬לדחות‭ ‬אותה‭ ‬על‭ ‬הסף, ‬לקבל‭ ‬אותה, ‬להציע‭ ‬מודל‭ ‬משלב‭ ‬או‭ ‬ליצור‭ ‬חלופה‭?‬

ספר‭ ‬זה‭ ‬פוסע‭ ‬בין‭ ‬הגישות‭ ‬השונות‭ ‬בתהליך‭ ‬דיאלקטי, ‬עד‭ ‬שהוא‭ ‬מגיע‭ ‬ליצירה‭ ‬של‭ ‬מושג‭ ‬מקורי: ‬‘שיח‭ ‬הראוּיוּת‘. ‬חלופה‭ ‬זו‭ ‬ל‘שיח‭ ‬הזכויות‮‘‬‭ ‬מניחה‭ ‬כי‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬ראוי‭ ‬לטוב, ‬אף‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לתבוע‭ ‬את‭ ‬הטוב‭ ‬הזה‭ ‬מזולתו. ‬אולם‭ ‬אין‭ ‬משמעות‭ ‬הדבר‭ ‬שלילת‭ ‬כל‭ ‬מחויבות‭ ‬חברתית, ‬שכן‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬מוטלת‭ ‬האחריות‭ ‬להעניק‭ ‬טוב‭ ‬לאחיו. ‬חלופה‭ ‬זו‭ ‬מבססת‭ ‬את‭ ‬התודעה‭ ‬המוסרית‭ ‬של‭ ‬האדם‭ ‬‮–‬‭ ‬לאו‭ ‬דווקא‭ ‬על‭ ‬חוק‭ ‬ומשפט‭ ‬אלא‭ ‬בראש‭ ‬ובראשונה‭ ‬על‭ ‬מידות‭ ‬טובות‭ ‬‮–‬‭ ‬של‭ ‬נתינה‭ ‬ונדיבות‭ ‬לצד‭ ‬אחווה‭ ‬ושייכות‭.‬ 

מאמרים שפורסמו בספר:

דבר העורך- שיח הראויות

מסכת ההווה

מסע בקו פסח שבועות

מ"שיח זכויות" לתפיסת עולם של מצוות

על הזכות, על החובה, ועל התקווה

לא בעל זכות; האדם הראוי לטוב

ואף על פי כן – זכויות!

"מפני מעלות המידות"

חוברת שיח הראוּיוּת