ראויים לטוב

על חירות ואחריות, זכות וראויות בזוגיות

על הספר:

הספר מעמת בין שיח הזכויות לבין התפיסה היהודית מזוויות שונות הנוגעות כולן לקשר הזוגי: הזכות לחירות (וליתר דיוק: ערך החירות) מול החובות ההדדיות שבין בני הזוג; הזכויות של בני הזוג (ואף בעלויות או שעבודים) מול היכולת לממש אותן; "זכות האדם על גופו" – מול חובות האיש לאשתו וחובות האישה לבעלה ומול איסורי ניאוף ובגידה. בספר מובאות השוואות רבות בין תפיסות עכשוויות הרווחות במערכת המשפט בישראל לבין ההלכה היהודית, ומתוך כך מתבררים היסודות הרעיוניים העמוקים המונחים בתשתית של ההלכה. מתוך כך נסללת הדרך להנחות את בני הזוג כיצד ליישם במציאות החיים המודרנית את ההלכות הנלמדות במסכת כתובות ובהלכות אישות ברמב"ם ובשו"ע.

הספר יכול להיות לברכה גדולה למדריכי חתנים ומדריכות כלות, כשהם באים לשוחח עם בני הזוג על חובותיהם ההדדיות בהלכה, על אתגרי המימוש של חובות אלה למעשה. מתוך כך יוכלו להדריך אותם כיצד לשוחח ביניהם על נושאים אלו בעדינות, בצניעות וברגישות הדדית, ובעיקר – בכבוד הדדי, בו שניהם רואים זה את זו כ"ראויים לטוב".

מאמרים שפורסמו בספר:

משפחה – אישות, מהות והגדרות משפטיות

והיא חברתך ואשת בריתך

הנישואין – בין חירות לשייכות

"ודבק באשתו והיו לבשר אחד"

הזכויות והאחריות בקניין הנישואין

חובות וזכויות בני הזוג במשפחה המודרנית