וחי אחיך עמך

אסופת מאמרים העוסקים בשאלות הקשורות למדיניות החברתית של מדינת ישראל.

ספר חדש בהוצאת אחוה.

על סדר היום הציבורי מונחות כל הזמן שאלות הנוגעות למדיניות החברתית של מדינת ישראל ולמדיניות הכלכלית המתבקשת לאור נקודת המבט של האחריות החברתית. דעות שונות נשמעות מימין ומשמאל, כאשר בעומקו של השיח מובלעות הנחות יסוד הנוגעות במהותן בשאלת זהותה של המדינה ושל זהותנו כיהודים החיים בה. בתוך כל זה נאלם קולה של תורת ישראל. אילמות זו נובעת מכך שעדיין לא נוצרה משנה חברתית סדורה על פי התורה – כזו שלא תעסוק רק בחזון לימות המשיח, אלא גם ביישום המעשי של העקרונות התורניים במציאות חיינו כאן ועכשיו. לשם כך הוקמה לפני שנתיים המחלקה למדיניות חברתית על פי התורה, בארגון חותם ותפקידה – לגבש משנה חברתית יהודית סדורה, וליצור שפה ומערכת מושגים עדכנית המבוססת על תורת ישראל.

ספר זה הוא פרי ביכורים של עבודתנו, בו אנו באים לשרטט את העקרונות התורניים עליהם יש להשתית את המדיניות החברתית והכלכלית. וזאת – מתוך שתי זוויות: הזווית ההלכתית, מתוך עיון בסוגיות הש"ס ובדברים של פוסקי ההלכה; והזווית הרעיונית, מתוך עיון מעמיק בהגותם של שני מאורי ישראל: המהר"ל מפראג והראי"ה קוק.

 

מאמרים שפורסמו בספר

דבר העורך

"וייכון בחסד כסאך" (מדינה ישראלית אידיאלית)

"עולם חסד ייבנה" (על מצוות צדקה ליחיד ולציבור)

"יוצר מידו עושר ורֵיש" (משנתו החברתית והכלכלית של המהר"ל מפראג)

אורות החברה (מדיניות חברתית-כלכלית במשנת מרן הרב קוק זצ"ל)