מחקר

אודות מחלקת מחקר

מחלקת המחקר של מרכז אחוה עוסקת בגיבוש משנה תורנית סדורה בשאלות עכשוויות בתחום החברתי-כלכלי במדינת ישראל. באמצעות המחקר, מטרתנו לכונן שיח אלטרנטיבי לשיח החברתי המקובל, תוך שימוש במערכת מושגים ולוגיקה חדשה-ישנה המדגישה את ערכי האחווה והאחריות במקום הדגשה קיצונית של ערכי השוויון והזכויות – השולטים בשיח כיום.

נושאים אחרונים

זכויות אדם

זיהוי הזיקה שבין 'שיח הזכויות' לבין אינדיבידואליזם בכלל, ולבין קריאת התיגר על ערכי המשפחה וערכים לאומיים בפרט, והצעה של מערכת מושגית ולוגית חלופית למערכת בה מתנהל השיח כיום.

זוגיות

המחקר מזהה עימות בין שתי תפיסות עולם ביחס לקשר הזוגי: האחת – מקדשת את החופש האישי והשנייה – מקדשת את תודעת השייכות והאחריות ההדדית.

הורים וילדים

המחקר דן בעמדת היהדות משלוש זוויות: 1. מעמדם של ההורים – בעלות, זכות או אחריות. 2. מעמד הילדים, כנושאי זכויות או כמי שעלינו לדאוג לטובתם. 3. במערכת המושגית המתאימה לדיון בדילמת אימוץ.

זכויות בחברה

המחקר עוסק בהיבטים שונים של שאלה אחת: האם לנזקקים לעזרה כלכלית ישנה זכות לעזרה זו, אותה הם תובעים מן המדינה, או שעל הנותנים מוטלת האחריות לדאוג להם מבלי שהם יכולים לתבוע זאת בדין.

ספרי המחלקה

וחי אחיך עמך

על סדר היום הציבורי מונחות כל הזמן שאלות הנוגעות למדיניות החברתית של מדינת ישראל ולמדיניות הכלכלית המתבקשת לאור נקודת המבט של האחריות החברתית. דעות שונות נשמעות מימין ומשמאל, כאשר בעומקו של השיח מובלעות הנחות יסוד הנוגעות במהותן בשאלת זהותה של המדינה ושל זהותנו כיהודים החיים בה. בתוך כל זה נאלם קולה של תורת ישראל. אילמות זו נובעת מכך שעדיין לא נוצרה משנה חברתית סדורה על פי התורה – כזו שלא תעסוק רק בחזון לימות המשיח, אלא גם ביישום המעשי של העקרונות התורניים במציאות חיינו כאן ועכשיו.

ספר זה הוא פרי ביכורים של עבודתנו, בו אנו באים לשרטט את העקרונות התורניים עליהם יש להשתית את המדיניות החברתית והכלכלית. וזאת – מתוך שתי זוויות: הזווית ההלכתית, מתוך עיון בסוגיות הש"ס ובדברים של פוסקי ההלכה; והזווית הרעיונית, מתוך עיון מעמיק בהגותם של שני מאורי ישראל: המהר"ל מפראג והראי"ה קוק.

לעמוד הספר

שיח הראויות

מושג‭ ‬ה“זכויות“, ‬התפתח‭ ‬מאוד‭ ‬בשנים‭ ‬האחרונות. ‬יש‭ ‬לו‭ ‬נוכחות‭ ‬רבה‭ ‬מאוד: ‬בחקיקה‭ ‬ובמשפט‭, ‬בפוליטיקה‭ ‬ובתקשורת, ‬ובשיח‭ ‬הציבורי‭ ‬בכלל. ‬הוא‭ ‬מקיף‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬מערכות‭ ‬היחסים‭ ‬החברתיות‭ ‬‮–‬‭ ‬בין‭ ‬האדם‭ ‬למדינה, ‬בין‭ ‬אדם‭ ‬לחברו, ‬בין‭ ‬איש‭ ‬לאשתו‭ ‬ובין‭ ‬הורים‭ ‬לילדיהם. ‬התפתחות‭ ‬זו‭ ‬יוצרת‭ ‬שינויים‭ ‬גדולים, ‬כאשר‭ ‬מכוחה‭ ‬מותקפים‭ ‬ערכים‭ ‬רבים‭ ‬‮–‬‭ ‬הן‭ ‬יהודיים, ‬הן‭ ‬לאומיים‭ ‬והן‭ ‬שמרניים. ‬אצל‭ ‬רבים, ‬נתפס‭ ‬מושג‭ ‬“זכויות‭ ‬האדם“‭ ‬כערך‭ ‬מוחלט‭ ‬שאין‭ ‬לערער‭ ‬עליו, ‬ואשר‭ ‬הוא‭ ‬דוחה‭ ‬מפניו‭ ‬כל‭ ‬ערך‭ ‬אחר, ‬גם‭ ‬המקודש‭ ‬ביותר‭.‬

כיצד‭ ‬אמור‭ ‬עולם‭ ‬התורה‭ ‬להגיב‭ ‬להתפתחות‭ ‬זו? ‬לדחות‭ ‬אותה‭ ‬על‭ ‬הסף, ‬לקבל‭ ‬אותה, ‬להציע‭ ‬מודל‭ ‬משלב‭ ‬או‭ ‬ליצור‭ ‬חלופה‭?‬

ספר‭ ‬זה‭ ‬פוסע‭ ‬בין‭ ‬הגישות‭ ‬השונות‭ ‬בתהליך‭ ‬דיאלקטי, ‬עד‭ ‬שהוא‭ ‬מגיע‭ ‬ליצירה‭ ‬של‭ ‬מושג‭ ‬מקורי: ‬‘שיח‭ ‬הראוּיוּת‘. ‬חלופה‭ ‬זו‭ ‬ל‘שיח‭ ‬הזכויות‮‘‬‭ ‬מניחה‭ ‬כי‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬ראוי‭ ‬לטוב, ‬אף‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לתבוע‭ ‬את‭ ‬הטוב‭ ‬הזה‭ ‬מזולתו. ‬אולם‭ ‬אין‭ ‬משמעות‭ ‬הדבר‭ ‬שלילת‭ ‬כל‭ ‬מחויבות‭ ‬חברתית, ‬שכן‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬מוטלת‭ ‬האחריות‭ ‬להעניק‭ ‬טוב‭ ‬לאחיו. ‬חלופה‭ ‬זו‭ ‬מבססת‭ ‬את‭ ‬התודעה‭ ‬המוסרית‭ ‬של‭ ‬האדם‭ ‬‮–‬‭ ‬לאו‭ ‬דווקא‭ ‬על‭ ‬חוק‭ ‬ומשפט‭ ‬אלא‭ ‬בראש‭ ‬ובראשונה‭ ‬על‭ ‬מידות‭ ‬טובות‭ ‬‮–‬‭ ‬של‭ ‬נתינה‭ ‬ונדיבות‭ ‬לצד‭ ‬אחווה‭ ‬ושייכות‭.‬ 

זהו‭ ‬ספר‭ ‬ראשון‭ ‬בסדרת‭ ‬פרסומים, ‬בהוצאת‭ ‬מרכז‭ ‬“אחווה‮",‬‭‬הבוחנים‭ ‬את‭ ‬שיח‭ ‬הזכויות‭ ‬ מנקודת‭ ‬מבטה‭ ‬של‭ ‬תורת‭ ‬ישראל‭.‬

להורדת הספר לעמוד הספר