מאמרים

יש מי ששווה יותר...

שאלת השוויון – רחבה היא עד מאד. לא רק בתחום הכלכלי היא עוסקת, אלא מתפרשת על כל תחומי החיים: שוויון...

בין גברים לנשים במגילת אסתר

בראשית דבריי, ברצוני לתבוע את עלבונו של ניקולא שובין. שובין, היה פטריוט צרפתי, חייל נאמן בצבא...

מצוות היובל – זכות קניין לצד שוויון הזדמנויות

הערכים, השוויון וזכות הקניין, באים לידי ביטוי, ושניהם נשענים על בריאת האדם בצלם א-לוהים. מכך שיש...