מאמרים

"וחֵי אחיך עמך" - מדיניות חברתית כביטוי לעקרון האחווה

המאמר נכתב לרגל השקת הספר 'וחי אחיך עמך' – מדיניות חברתית וכלכלית על פי התורה, ובנוי על פיתוח...

היחס למאבק הנכים – בין זכות לבין אחווה

מדוע נאלם קולה של התורה בעניינם של הנכים ובתוך כך היחס למאבק על ידי ארגוני הנכים לשם שיפור במצבם...

"יוצר מידו עושר ורֵיש"

משנתו החברתית והכלכלית של המהר"ל מפראג

מתנות עניים וצדקה לעני שאינו מוכן לעבוד

עני שאיננו נושא בעול עם החברה שמסייעת ועוזרת לו, הוא איננו מוכן לעבוד או שהוא בררן ואיננו מוכן לקבל...

"וייכון בחסד כסאך" (מדינה ישראלית אידיאלית)

מדיניות – משמעותה תוכנית המוטלת על החברה, והשאלה העקרונית הנשאלת היא: האם החברה נושאת באחריות...

"עולם חסד ייבנה"

על מצוות צדקה ליחיד ולציבור

אורות החברה

מדיניות חברתית-כלכלית במשנת מרן הרב קוק זצ"ל

צדקה ממלכתית (במשנתו של אמו"ר הרב יעקב אריאל)

בדורות האחרונים ניטשת מחלוקת חריפה בין שתי תפיסות בחברה ובכלכלה. האחת – מדגישה את אחריותה של המדינה...

צדק ביקשתי ולא [רק] צדקה

ויכוח בין הרב אלי כאהן זצ"ל לבין הרב עזריאל אריאל בסוגית מדיניות חברתית

צדקה וחברה בפרשה

מה בין צדקה, חברה ומוסר: בירור מושגים לאורן של פרשיות השבוע

מאבק הנכים

דיון במחאת הנכים להשוואת תקציב הנכים לשכר המינימום

דילמות ערכיות במדיניות רווחה

כיצד הוקמה וצמחה מדינת הרווחה?

נתינת כל מתנותיו לעני אחד ולכהן אחד

האם מותר לתת את כל הצדקה ובפרט תרומות ומעשרות רק לאדם אחד? ישנה מחלוקת האם עדיף לחלק את כספי הצדקה...

כפייה בצדקה

מה מעמדה של מצוות צדקה הנעשית בכפייה?

מיקור חוץ בארץ חוץ

על מיקור חוץ והדילמות השונות העולות בנוגע לתופעה זו, אשר גוברת בעולם העסקי

האמירה החברתית הסמויה של ההתיישבות ביש"ע

על התפיסה החברתית הראויה בה אמורה ההתיישבות ביש"ע לדגול (פורסם ב"נקודה")

המצוות התלויות בארץ כמסד למדיניות חברתית

על הקשר היהודי הייחודי לארץ ישראל המחזיק בתוכו את הנחות היסוד החשובות והמרכזיות ביותר למדיניות...

לקראת תפיסת צדק תורנית

ביקורת על הספר "וחי אחיך עמך"

אני בצדק אחזה פניך

בתהליך היציאה מן הסגר, מקבלי ההחלטות נדרשים להכריע מה לפתוח קודם ומה לאחר מכן. אחת השאלות שעלתה...

שיח הראוּיוּת

לפני כשנה יצא לאור הספר "שיח הראוּיוּת – חלופה יהודית בין שיח הזכויות למוסר החובות". מה בעצם ההבדל...

חופשית ומוסרית: לא על הכלכלה לבדה

רוחות צוננות ומטרידות של ימין כלכלי רדיקלי ממלאות את הציונות הדתית והנהגתה. עיון במקורות מלמד כי...

הציבור הדתי מאס בשחיתות המפא"יניקית

הציבור הציוני דתי מאס בשחיתות מבית מפא"י שהשתמשה בכלכלה הריכוזית למטרות אחרות לחלוטין מאשר חלוקה...

הערכים בצד של השוק החופשי

המאמר מבוסס על קלישאה רווחת, ולפיה קיימים שני צדדים: צד היעילות הכלכלית, שבו היתרון המוכח הוא לגישה...

אין קיצורי דרך

מאז חטא אדם הראשון אנחנו חיים בעולם בלתי־מושלם באופן מובנה, ואין מנגנון ממשלתי "שיפתור" את כל הבעיות...

עמדה לא מוסרית

אנשים מהציונות הדתית מציגים לאחרונה עמדה כלכלית, שבעיניי, כיהודי, היא בלתי מוסרית: הכול כלכלה והכול...

מלכות של חסד

אל מול הוויכוח המסורתי על אחריות המדינה וההתערבות שלה בחיי האזרח מציע הרמב"ם מודל יהודי

אחווה ולא שוויון

כאשר המערכות הטבעיות מבוטלות וקורסות, יכול אדם בשם האידיאלים הכלל-אנושיים הגדולים, לאבד את הרגישות...

יציאת מצרים והבחירות

הבחירות מתקרבות ,ואף חג הפסח הבעל"ט, מה ניתן ללמוד מיציאת מצרים על האתוס החברתי של עם ישראל ,ואיך זה...

זה דבר השמיטה

תפיסה רווחת מציגה את תכלית השמיטה לקדם שוויון חברתי, אך מעיון במקורות עולה שייעודה העיקרי הוא לעצב...

חג האחדות והאחווה

חגי תשרי אמנם עברו, אך המסרים העולים מהם רלוונטיים לאורך השנה כולה. הרב עזריאל אריאל מצביע על הקומות...

פרשת ולדר

הרוחות סוערות שוב בגין פרסומים בתקשורת על פגיעות חמורות המיוחסות לאנשים ידועים. הרב עזריאל אריאל...

החלופה היהודית לשיח הזכויות במערכת המשפט

סרטון מתוך כנס אונליין של ארגון חותם - הרכב בג"ץ והשפעתו על הזהות היהודית של מדינת ישראל

תורה של חסד

בעקבות פטירתו של הרב אליעזר ולדמן זצ"ל, הרב עזריאל אריאל כותב על משנתו החברתית של הרב שמכילה בתוכה...

אז תרצה הארץ את שבתותיה

אחת המצוות המרכזיות שבגינן נגזרה עלינו גלות היא מצוות השמיטה, ומכאן עולה התביעה לחדש את שמירת השמיטה...