מאמרים

"יוצר מידו עושר ורֵיש"

משנתו החברתית והכלכלית של המהר"ל מפראג

צדק ביקשתי ולא [רק] צדקה

ויכוח בין הרב אלי כאהן זצ"ל לבין הרב עזריאל אריאל בסוגית מדיניות חברתית

לקראת תפיסת צדק תורנית

ביקורת על הספר "וחי אחיך עמך"

אני בצדק אחזה פניך

בתהליך היציאה מן הסגר, מקבלי ההחלטות נדרשים להכריע מה לפתוח קודם ומה לאחר מכן. אחת השאלות שעלתה...

אין קיצורי דרך

מאז חטא אדם הראשון אנחנו חיים בעולם בלתי־מושלם באופן מובנה, ואין מנגנון ממשלתי "שיפתור" את כל הבעיות...