מאמרים

"וחֵי אחיך עמך" - מדיניות חברתית כביטוי לעקרון האחווה

המאמר נכתב לרגל השקת הספר 'וחי אחיך עמך' – מדיניות חברתית וכלכלית על פי התורה, ובנוי על פיתוח...

היחס למאבק הנכים – בין זכות לבין אחווה

מדוע נאלם קולה של התורה בעניינם של הנכים ובתוך כך היחס למאבק על ידי ארגוני הנכים לשם שיפור במצבם...

"יוצר מידו עושר ורֵיש"

משנתו החברתית והכלכלית של המהר"ל מפראג

מתנות עניים וצדקה לעני שאינו מוכן לעבוד

עני שאיננו נושא בעול עם החברה שמסייעת ועוזרת לו, הוא איננו מוכן לעבוד או שהוא בררן ואיננו מוכן לקבל...

"וייכון בחסד כסאך" (מדינה ישראלית אידיאלית)

מדיניות – משמעותה תוכנית המוטלת על החברה, והשאלה העקרונית הנשאלת היא: האם החברה נושאת באחריות...

"עולם חסד ייבנה"

על מצוות צדקה ליחיד ולציבור

אורות החברה

מדיניות חברתית-כלכלית במשנת מרן הרב קוק זצ"ל

צדקה ממלכתית (במשנתו של אמו"ר הרב יעקב אריאל)

בדורות האחרונים ניטשת מחלוקת חריפה בין שתי תפיסות בחברה ובכלכלה. האחת – מדגישה את אחריותה של המדינה...

צדק ביקשתי ולא [רק] צדקה

ויכוח בין הרב אלי כאהן זצ"ל לבין הרב עזריאל אריאל בסוגית מדיניות חברתית

צדקה וחברה בפרשה

מה בין צדקה, חברה ומוסר: בירור מושגים לאורן של פרשיות השבוע

מאבק הנכים

דיון במחאת הנכים להשוואת תקציב הנכים לשכר המינימום

דילמות ערכיות במדיניות רווחה

כיצד הוקמה וצמחה מדינת הרווחה?

נתינת כל מתנותיו לעני אחד ולכהן אחד

האם מותר לתת את כל הצדקה ובפרט תרומות ומעשרות רק לאדם אחד? ישנה מחלוקת האם עדיף לחלק את כספי הצדקה...

כפייה בצדקה

מה מעמדה של מצוות צדקה הנעשית בכפייה?

מיקור חוץ בארץ חוץ

על מיקור חוץ והדילמות השונות העולות בנוגע לתופעה זו, אשר גוברת בעולם העסקי

האמירה החברתית הסמויה של ההתיישבות ביש"ע

על התפיסה החברתית הראויה בה אמורה ההתיישבות ביש"ע לדגול (פורסם ב"נקודה")

המצוות התלויות בארץ כמסד למדיניות חברתית

על הקשר היהודי הייחודי לארץ ישראל המחזיק בתוכו את הנחות היסוד החשובות והמרכזיות ביותר למדיניות...

לקראת תפיסת צדק תורנית

ביקורת על הספר "וחי אחיך עמך"