מאמרים

שירות צבאי אמונת עתיך

שעבוד הגוף והשירות הצבאי

משפט האישה, העבד והנוכרי

המאמר עוסק בשאלת השוני בין זכויותיהם של הגבר והאישה בהלכה היהודית. אם מטרתו של הדיון המשפטי היא...

מסכת ההווה

מסביב ל"שיח הזכויות"

מסע בקו פסח שבועות

הזכות והאחווה, החוק והחובה

מ"שיח זכויות" לתפיסת עולם של מצוות

ביהדות אין "זכויות", וטוב שכך

על הזכות, על החובה, ועל התקווה

ובבוא התור של אור העולם להיגלות, ייוודע לעולם, שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם.

לא בעל זכות; האדם הראוי לטוב

מחובה וזכות ל"ראוּיוּת"

"מפני מעלות המידות"

המידות הטובות כמניע לאחריות חברתית – עיון במשנת הרמב"ם