מאמרים

"וחֵי אחיך עמך" - מדיניות חברתית כביטוי לעקרון האחווה

המאמר נכתב לרגל השקת הספר 'וחי אחיך עמך' – מדיניות חברתית וכלכלית על פי התורה, ובנוי על פיתוח...

היחס למאבק הנכים – בין זכות לבין אחווה

מדוע נאלם קולה של התורה בעניינם של הנכים ובתוך כך היחס למאבק על ידי ארגוני הנכים לשם שיפור במצבם...

חוק הורים וילדיהם: תיקון חיוני או בכייה לדורות?

בעיות בחלוקת האחריות ההורית בעת פירוק משפחות עומדות להוליד חוק חדש הנשען על הפרדיגמה המכשילה של...

יום המשפחה - היום נגד המשפחה

מדוע הוחלף יום האם בציון יום המשפחה?

יום כדור הארץ

האו"ם מציין בימים אלו את 'יום כדור הארץ'. ולכאורה: דבר יפה מאוד. למה לא? כל בני האדם הם שותפים לכדור...

"יוצר מידו עושר ורֵיש"

משנתו החברתית והכלכלית של המהר"ל מפראג

מתנות עניים וצדקה לעני שאינו מוכן לעבוד

עני שאיננו נושא בעול עם החברה שמסייעת ועוזרת לו, הוא איננו מוכן לעבוד או שהוא בררן ואיננו מוכן לקבל...

"וייכון בחסד כסאך" (מדינה ישראלית אידיאלית)

מדיניות – משמעותה תוכנית המוטלת על החברה, והשאלה העקרונית הנשאלת היא: האם החברה נושאת באחריות...

"עולם חסד ייבנה"

על מצוות צדקה ליחיד ולציבור

אורות החברה

מדיניות חברתית-כלכלית במשנת מרן הרב קוק זצ"ל

הבית – זירה משפטית או משפחתית?

כיצד צריך אפוא לטפל במשפחה? האם בדיני משפחה יש להתחשב בהורים או בילדים? מחבר המאמר עושה סדר בנושא...

גישור זוגי משולש

כן. הכותרת נראית כמו "עץ ברזלי" או "ריבוע עגול"; אבל אנו מתכוונים לכך ברצינות.

צדקה ממלכתית (במשנתו של אמו"ר הרב יעקב אריאל)

בדורות האחרונים ניטשת מחלוקת חריפה בין שתי תפיסות בחברה ובכלכלה. האחת – מדגישה את אחריותה של המדינה...

דרושה אהבה

בין רומנטיקה לתודעת 'אנחנו'

לא 'אני' ולא 'את', תאמרו: 'אנחנו'

השחיקה בחיי הנישואין בעידן המודרני נובעת דווקא משום שהרומנטיקה משחקת בה תפקיד מרכזי. במקום סיפוק...

תהליך הקמת הבית - לאורן של פרשיות השבוע

ברור התהליך לנישואין והקמת בית ע"י פרשיות התורה - מאליעזר עבד אברהם החושש איך ימציא אישה ליצחק, דרך...

עמדה בנושא: תזכיר חוק הורים וילדיהם, התשע"ב-2012

האם יש צורך להחליף את החוק הקיים?

משפחה טבעית או הסכמית

דיון על מקומה של המשפחה הטבעית בעולם בו כל המוסדות והמוסכמות המסורתיים נמצאים בהליכי התפרקות...

צדק ביקשתי ולא [רק] צדקה

ויכוח בין הרב אלי כאהן זצ"ל לבין הרב עזריאל אריאל בסוגית מדיניות חברתית

יש מי ששווה יותר...

שאלת השוויון – רחבה היא עד מאד. לא רק בתחום הכלכלי היא עוסקת, אלא מתפרשת על כל תחומי החיים: שוויון...

צדקה וחברה בפרשה

מה בין צדקה, חברה ומוסר: בירור מושגים לאורן של פרשיות השבוע

מאבק הנכים

דיון במחאת הנכים להשוואת תקציב הנכים לשכר המינימום

דילמות ערכיות במדיניות רווחה

כיצד הוקמה וצמחה מדינת הרווחה?

חופש החוזים: בין שמרנות ליהדות

בתגובה ל"המעסיק כאויב העם: על אובדנו של חופש החוזים" מאת שגיא ברמק

יום האישה או יום היצירה השלמה?

מדוע קבעו את יום האשה הבינלאומי, ולמה אין יום הגבר הבינלאומי?

זכויות הילד בהלכה

הצעת חוק 'הורים וילדיהם', כוללת בתוכה רשימה של זכויות שהחוק מאפשר לילד לתבוע את מימושן. הנידון במאמר...

נתינת כל מתנותיו לעני אחד ולכהן אחד

האם מותר לתת את כל הצדקה ובפרט תרומות ומעשרות רק לאדם אחד? ישנה מחלוקת האם עדיף לחלק את כספי הצדקה...

בשורת היום שאחרי

החלטת משרד הבריאות לאפשר לכל נערה מגיל 14 לרכוש את גלולת היום שאחרי ללא מרשם וללא נוכחות הורה, אולי...

בין גברים לנשים במגילת אסתר

בראשית דבריי, ברצוני לתבוע את עלבונו של ניקולא שובין. שובין, היה פטריוט צרפתי, חייל נאמן בצבא...

בקרב על המשפחה

תחושה המלווה רבים היא שרעיון המשפחה נמצא תחת מתקפה. הדבר לא נובע מגחמה של כמה עיתונאים ופרסומאים,...

כפייה בצדקה

מה מעמדה של מצוות צדקה הנעשית בכפייה?

בחכמה ייבנה בית

יום העצמאות קורא לנו להתבוננות פנימה, אל דמותה הרצויה של מדינתנו.

צניעות במגילת רות ובמתן תורה

בדברי חז"ל רות – דוגמא וסמל היא לצניעות. אין היא הולכת וקובעת את מקומה בשדה עד שהיא מוודאת ששם היא...

מיקור חוץ בארץ חוץ

על מיקור חוץ והדילמות השונות העולות בנוגע לתופעה זו, אשר גוברת בעולם העסקי

הוצאת ילדים בסיכון מחזקת הוריהם

על הדילמות הכבדות בנושא טיפול בילדים בסיכון

האמירה החברתית הסמויה של ההתיישבות ביש"ע

על התפיסה החברתית הראויה בה אמורה ההתיישבות ביש"ע לדגול (פורסם ב"נקודה")

המצוות התלויות בארץ כמסד למדיניות חברתית

על הקשר היהודי הייחודי לארץ ישראל המחזיק בתוכו את הנחות היסוד החשובות והמרכזיות ביותר למדיניות...

לקראת תפיסת צדק תורנית

ביקורת על הספר "וחי אחיך עמך"

המאבק על המשפחה

שבוע אחרי האסון הנורא בנחל צפית, מגיע הזמן להתבוננות ולניסיון להבין מה קרה? כיצד דווקא מי שאמורים...

המדינה והמשפחה

בחינת יחסה של מדינת ישראל למושג המשפחה כפי שבא הדבר לידי ביטוי במערכת החוקים וההסדרים.

הפתרון במשפחה

איך ניתן לגדל ילדים כששני ההורים עסוקים ומוטרדים בתפקידים כל כך אחראים מחוץ לבית? מי האחראי על...

מקדשי המשפחה מול מפרקיה

על מאבק קיומי בנושא המשפחה והארת מונחים שונים בנושא זה

שירות צבאי אמונת עתיך

שעבוד הגוף והשירות הצבאי

מדוע הקמנו את מרכז "אחווה"?

מדוע נדרש היה להקים עוד מכון מחקר, שיעסוק בנושאי חברה ורווחה? האם החזון שלו מסתפק ביישומה של ההלכה...

מכתב ליו"ר "בוחרים במשפחה"

על קיום כנס "אוטופיות קוויריות בישראל", שאמור להתקיים באוניברסיטת בר-אילן.

משפט האישה, העבד והנוכרי

המאמר עוסק בשאלת השוני בין זכויותיהם של הגבר והאישה בהלכה היהודית. אם מטרתו של הדיון המשפטי היא...

ערב השקה - שיח הראוּיוּת

ערב השקה לכבוד הוצאת הספר שיח הראוּיוּת, המדבר על חלופה יהודית, בין שיח הזכויות למוסר החובות.

מסכת ההווה

מסביב ל"שיח הזכויות"

מסע בקו פסח שבועות

הזכות והאחווה, החוק והחובה

מ"שיח זכויות" לתפיסת עולם של מצוות

ביהדות אין "זכויות", וטוב שכך

על הזכות, על החובה, ועל התקווה

ובבוא התור של אור העולם להיגלות, ייוודע לעולם, שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם.

לא בעל זכות; האדם הראוי לטוב

מחובה וזכות ל"ראוּיוּת"

"מפני מעלות המידות"

המידות הטובות כמניע לאחריות חברתית – עיון במשנת הרמב"ם

המשפחתיות והשבטיות בישראל

כדי להתבונן בעולם יש לדעת להכירו כפי שהוא. החסרון: אנחנו בתוכו, וקשה להתבונן בדבר מתוכו, כי אנו...

ממשפחה למדינה

המינוח החוזר על עצמו בכל פסוקי התורה העוסקים באחריות כל כל אדם לגורלו של זולתו הוא 'אחיך', 'רעך' או...

מצוות היובל – זכות קניין לצד שוויון הזדמנויות

הערכים, השוויון וזכות הקניין, באים לידי ביטוי, ושניהם נשענים על בריאת האדם בצלם א-לוהים. מכך שיש...

הבית היהודי

פרשיות של זוגיות בתנ"ך - זווית חז"ל על בניית הבית היהודי מתוך הפרשה

בדרכי אבות – פרשיות של זוגיות בתנ"ך

פרשיות של זוגיות בתנ"ך - זוגיות על פי אבות האומה

בדרכי הבית – בעקבות התורה והמועדים

פרשיות של זוגיות בתנ"ך - זוגיות על פי התורה והמועדים

בחיי הבית – תפקידים ואתגרים

פרשיות של זוגיות בתנ"ך - זווית חז"ל על תפקידים ואתגרי הבית היהודי מתוך הפרשה

להפוך איום לאתגר במאבק על ערכי המשפחה

על אתגר הזוגיות והמשפחה בזמננו

המשפחה והשמרנות

לנוכח תפיסות פרוגרסיביות הרואות את המוסדות החברתיים כדכאניים ומסוכנים, על השמרנות הישראלית להעמיד...

 יחסים אינטימיים לפני הנישואין – בעצם, למה לא?!

בכל עסקה יקרה או התחייבות לטווח ארוך נבקש לבחון את העסקה מראש, ובמקרה שנתבדה לא נהסס לשנות – נחליף...

אני בצדק אחזה פניך

בתהליך היציאה מן הסגר, מקבלי ההחלטות נדרשים להכריע מה לפתוח קודם ומה לאחר מכן. אחת השאלות שעלתה...

שיח הראוּיוּת

לפני כשנה יצא לאור הספר "שיח הראוּיוּת – חלופה יהודית בין שיח הזכויות למוסר החובות". מה בעצם ההבדל...

ראויים לטוב- דבר העורך

דבר העורך לספר "ראויים לטוב" – הספר השני בסדרה בת ארבעה ספרים העוסקת במבט יהודי על "שיח הזכויות"

משפחה – אישות, מהות והגדרות משפטיות

לתורת ישראל ישנו מודל משפחתי המקיים את המשפחה היהודית אלפי שנים. במאמר זה נעמת את המודל...

והיא חברתך ואשת בריתך

מאמר זה עוסק בהגדרת הנישואין לפי תפיסת המשפט, ולפי תפיסת התורה, ובמציאת ההבדל השורשי ביניהן שממנו...

הנישואין – בין חירות לשייכות

במאמר זה ברצוני לדון בשאלת היחס שבין המחויבות לזוגיות ובין זכותו של האדם לחירות, דרך עיון היסטורי...

"ודבק באשתו והיו לבשר אחד"

במאמר זה נדון בחובות ההדדיות של בני הזוג ליחסי אישות, ונבחן את גישת ההלכה בשאלה זאת בהשוואה לתפיסות...

הזכויות והאחריות בקניין הנישואין

במאמר זה נעסוק בהבנת משמעות מעשה הקניין בנישואין, בזכות ובאחריות של הבעל, ובזכות ובאחריות של האישה...

חובות וזכויות בני הזוג במשפחה המודרנית

השינויים הכלכליים והחברתיים שהתחוללו בעולם בדורות האחרונים לא פסחו על המבנה המשפחתי. במאמר זה ננסה...

חופשית ומוסרית: לא על הכלכלה לבדה

רוחות צוננות ומטרידות של ימין כלכלי רדיקלי ממלאות את הציונות הדתית והנהגתה. עיון במקורות מלמד כי...

הציבור הדתי מאס בשחיתות המפא"יניקית

הציבור הציוני דתי מאס בשחיתות מבית מפא"י שהשתמשה בכלכלה הריכוזית למטרות אחרות לחלוטין מאשר חלוקה...

הערכים בצד של השוק החופשי

המאמר מבוסס על קלישאה רווחת, ולפיה קיימים שני צדדים: צד היעילות הכלכלית, שבו היתרון המוכח הוא לגישה...

אין קיצורי דרך

מאז חטא אדם הראשון אנחנו חיים בעולם בלתי־מושלם באופן מובנה, ואין מנגנון ממשלתי "שיפתור" את כל הבעיות...

עמדה לא מוסרית

אנשים מהציונות הדתית מציגים לאחרונה עמדה כלכלית, שבעיניי, כיהודי, היא בלתי מוסרית: הכול כלכלה והכול...

זכויות הילד  

מדוע הארגונים שפועלים לפירוק המשפחה בלחץ מפסיקת בית המשפט לאחרונה המבטלת את צווי האימוץ במשפחה החד...

אל תפריעו לאהבה / תן להיות חופשי ומאושר

לפי התורה, נאמנות זוגית היא ערך יסוד המשורטט בקו אדום. לפי החוק, מותר לאדם נשוי לפעול כרצונו, וקיום...

מה יש לנו נגד שיח הזכויות במשפחה?

בעשרות השנים האחרונות, תופס "שיח הזכויות" מקום מרכזי בעולם המערבי כולו, ובעקבותיו גם במדינת ישראל.

"טובים השניים מן האחד"

אחד מההבדלים שבין מערכת הזוגית המערבית ,לבין היהודית. מערכת הזוגית המערבית מציבה משוואה פשוטה להמשך...

"שיח הראוּיוּת" בראי הטיפול הזוגי

טיפוח הקשר שבין איש לאשתו הוא צו השעה. מציאות החיים החברתית, הכלכלית והתרבותית מאתגרת מאוד את הקשר...

הצלת יום המשפחה

לכבוד יום המשפחה תשפ"א הקרוב נבקש לעסוק בהצלת המשפחה. קשה להאמין, אבל היא בהחלט בסכנה!

לא מתחת לפנס

פעם אחר פעם אנו מזדעזעים בצדק מרצח של אישה בידי בן זוגה. יש מי שרואים בכל אירוע של אלימות במשפחה...

יציאת מצרים והבחירות

הבחירות מתקרבות ,ואף חג הפסח הבעל"ט, מה ניתן ללמוד מיציאת מצרים על האתוס החברתי של עם ישראל ,ואיך זה...

מלכות של חסד

אל מול הוויכוח המסורתי על אחריות המדינה וההתערבות שלה בחיי האזרח מציע הרמב"ם מודל יהודי

שוויון בבחירת נבחרי ציבור                                                                                               

הבחירות מטרתן לייצג את דעת הציבור. עד כמה חשוב שקולם של קהלים שונים יישמע בשיח הציבורי? ועד כמה חשוב...

אחווה ולא שוויון

כאשר המערכות הטבעיות מבוטלות וקורסות, יכול אדם בשם האידיאלים הכלל-אנושיים הגדולים, לאבד את הרגישות...

מאמר של הרב מיכאל ובנו יהודה פואה בכתב העת השילוח

בעוד המחוקק נזהר בהענקת התואר "הורה", המגדיר את הזיקה העמוקה ביותר של האדם, פקידים ושופטים נוהגים בו...

הסוד האפל של ההורות ההסכמית

הרב מיכאל פואה במאמרו "זכויות הילד" שהופיע בעיתון בשבע, דן בשאלה מדוע הארגונים שפועלים לפירוק המשפחה...

לא משחק ילדים

הרב עזריאל אריאל דן על הצעת החוק של חה"כ -השרה מירב מיכאלי הקובעת שהמדינה תממן את מעונות היום בחינם...

חוברת שיח הראוּיוּת

מושג ה"זכויות", וליתר דיוק: "זכויות האדם", התפתח מאוד בדורות האחרונים, וביתר שאת בעשורים האחרונים.

זה דבר השמיטה

תפיסה רווחת מציגה את תכלית השמיטה לקדם שוויון חברתי, אך מעיון במקורות עולה שייעודה העיקרי הוא לעצב...

קול הנער

החגיגה סביב לידת בנה של השרה מרב מיכאלי מפונדקאית מתעלמת מהזווית של הילד וזכויותיו, מהזכות הבסיסית...

גדולה הכנסת אורחים

הכלל החורז את ספר בראשית הוא "מעשה אבות סימן לבנים." הרב עזריאל אריאל מדגים כיצד הכנסת האורחים של...

חג האחדות והאחווה

חגי תשרי אמנם עברו, אך המסרים העולים מהם רלוונטיים לאורך השנה כולה. הרב עזריאל אריאל מצביע על הקומות...

פרשת ולדר

הרוחות סוערות שוב בגין פרסומים בתקשורת על פגיעות חמורות המיוחסות לאנשים ידועים. הרב עזריאל אריאל...

החלופה היהודית לשיח הזכויות במערכת המשפט

סרטון מתוך כנס אונליין של ארגון חותם - הרכב בג"ץ והשפעתו על הזהות היהודית של מדינת ישראל

תורה של חסד

בעקבות פטירתו של הרב אליעזר ולדמן זצ"ל, הרב עזריאל אריאל כותב על משנתו החברתית של הרב שמכילה בתוכה...

ארבעת הבנים - ארבעת הקולות

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. בראשי, כהורה, ארבעה קולות. במבט מתבונן עלי כהורה, ובמבט מתבונן על בני.

אז תרצה הארץ את שבתותיה

אחת המצוות המרכזיות שבגינן נגזרה עלינו גלות היא מצוות השמיטה, ומכאן עולה התביעה לחדש את שמירת השמיטה...