מאמרים

"וחֵי אחיך עמך" - מדיניות חברתית כביטוי לעקרון האחווה

המאמר נכתב לרגל השקת הספר 'וחי אחיך עמך' – מדיניות חברתית וכלכלית על פי התורה, ובנוי על פיתוח...

היחס למאבק הנכים – בין זכות לבין אחווה

מדוע נאלם קולה של התורה בעניינם של הנכים ובתוך כך היחס למאבק על ידי ארגוני הנכים לשם שיפור במצבם...

חוק הורים וילדיהם: תיקון חיוני או בכייה לדורות?

בעיות בחלוקת האחריות ההורית בעת פירוק משפחות עומדות להוליד חוק חדש הנשען על הפרדיגמה המכשילה של...

יום המשפחה - היום נגד המשפחה

מדוע הוחלף יום האם בציון יום המשפחה?

יום כדור הארץ

האו"ם מציין בימים אלו את 'יום כדור הארץ'. ולכאורה: דבר יפה מאוד. למה לא? כל בני האדם הם שותפים לכדור...

"יוצר מידו עושר ורֵיש"

משנתו החברתית והכלכלית של המהר"ל מפראג

מתנות עניים וצדקה לעני שאינו מוכן לעבוד

עני שאיננו נושא בעול עם החברה שמסייעת ועוזרת לו, הוא איננו מוכן לעבוד או שהוא בררן ואיננו מוכן לקבל...

"וייכון בחסד כסאך" (מדינה ישראלית אידיאלית)

מדיניות – משמעותה תוכנית המוטלת על החברה, והשאלה העקרונית הנשאלת היא: האם החברה נושאת באחריות...

"עולם חסד ייבנה"

על מצוות צדקה ליחיד ולציבור

אורות החברה

מדיניות חברתית-כלכלית במשנת מרן הרב קוק זצ"ל

הבית – זירה משפטית או משפחתית?

כיצד צריך אפוא לטפל במשפחה? האם בדיני משפחה יש להתחשב בהורים או בילדים? מחבר המאמר עושה סדר בנושא...

גישור זוגי משולש

כן. הכותרת נראית כמו "עץ ברזלי" או "ריבוע עגול"; אבל אנו מתכוונים לכך ברצינות.

צדקה ממלכתית (במשנתו של אמו"ר הרב יעקב אריאל)

בדורות האחרונים ניטשת מחלוקת חריפה בין שתי תפיסות בחברה ובכלכלה. האחת – מדגישה את אחריותה של המדינה...

דרושה אהבה

בין רומנטיקה לתודעת 'אנחנו'

לא 'אני' ולא 'את', תאמרו: 'אנחנו'

השחיקה בחיי הנישואין בעידן המודרני נובעת דווקא משום שהרומנטיקה משחקת בה תפקיד מרכזי. במקום סיפוק...

תהליך הקמת הבית - לאורן של פרשיות השבוע

ברור התהליך לנישואין והקמת בית ע"י פרשיות התורה - מאליעזר עבד אברהם החושש איך ימציא אישה ליצחק, דרך...

עמדה בנושא: תזכיר חוק הורים וילדיהם, התשע"ב-2012

האם יש צורך להחליף את החוק הקיים?

משפחה טבעית או הסכמית

דיון על מקומה של המשפחה הטבעית בעולם בו כל המוסדות והמוסכמות המסורתיים נמצאים בהליכי התפרקות...

צדק ביקשתי ולא [רק] צדקה

ויכוח בין הרב אלי כאהן זצ"ל לבין הרב עזריאל אריאל בסוגית מדיניות חברתית

יש מי ששווה יותר...

שאלת השוויון – רחבה היא עד מאד. לא רק בתחום הכלכלי היא עוסקת, אלא מתפרשת על כל תחומי החיים: שוויון...

צדקה וחברה בפרשה

מה בין צדקה, חברה ומוסר: בירור מושגים לאורן של פרשיות השבוע

מאבק הנכים

דיון במחאת הנכים להשוואת תקציב הנכים לשכר המינימום

דילמות ערכיות במדיניות רווחה

כיצד הוקמה וצמחה מדינת הרווחה?

חופש החוזים: בין שמרנות ליהדות

בתגובה ל"המעסיק כאויב העם: על אובדנו של חופש החוזים" מאת שגיא ברמק

יום האישה או יום היצירה השלמה?

מדוע קבעו את יום האשה הבינלאומי, ולמה אין יום הגבר הבינלאומי?

זכויות הילד בהלכה

הצעת חוק 'הורים וילדיהם', כוללת בתוכה רשימה של זכויות שהחוק מאפשר לילד לתבוע את מימושן. הנידון במאמר...

נתינת כל מתנותיו לעני אחד ולכהן אחד

האם מותר לתת את כל הצדקה ובפרט תרומות ומעשרות רק לאדם אחד? ישנה מחלוקת האם עדיף לחלק את כספי הצדקה...

בשורת היום שאחרי

החלטת משרד הבריאות לאפשר לכל נערה מגיל 14 לרכוש את גלולת היום שאחרי ללא מרשם וללא נוכחות הורה, אולי...

בין גברים לנשים במגילת אסתר

בראשית דבריי, ברצוני לתבוע את עלבונו של ניקולא שובין. שובין, היה פטריוט צרפתי, חייל נאמן בצבא...

בקרב על המשפחה

תחושה המלווה רבים היא שרעיון המשפחה נמצא תחת מתקפה. הדבר לא נובע מגחמה של כמה עיתונאים ופרסומאים,...

כפייה בצדקה

מה מעמדה של מצוות צדקה הנעשית בכפייה?

נפלאות השינה

הוא חמקמק כל כך אבל אי אפשר בלעדיו. הוא חזונו הנכסף של כל רופא מתמחה, אבל גם של כל אימא במשרה מלאה....

בחכמה ייבנה בית

יום העצמאות קורא לנו להתבוננות פנימה, אל דמותה הרצויה של מדינתנו.

אג'נדה רדיקלית על גבו של מר עכבר

מזל שלא נולדתי בספארי. אני לא מוצאת שפה משותפת עם חיות. במהלך השנים, למרות שידולים חוזרים ונשנים של...

צניעות במגילת רות ובמתן תורה

בדברי חז"ל רות – דוגמא וסמל היא לצניעות. אין היא הולכת וקובעת את מקומה בשדה עד שהיא מוודאת ששם היא...

מיקור חוץ בארץ חוץ

על מיקור חוץ והדילמות השונות העולות בנוגע לתופעה זו, אשר גוברת בעולם העסקי

הוצאת ילדים בסיכון מחזקת הוריהם

על הדילמות הכבדות בנושא טיפול בילדים בסיכון

האמירה החברתית הסמויה של ההתיישבות ביש"ע

על התפיסה החברתית הראויה בה אמורה ההתיישבות ביש"ע לדגול (פורסם ב"נקודה")

המצוות התלויות בארץ כמסד למדיניות חברתית

על הקשר היהודי הייחודי לארץ ישראל המחזיק בתוכו את הנחות היסוד החשובות והמרכזיות ביותר למדיניות...

לקראת תפיסת צדק תורנית

ביקורת על הספר "וחי אחיך עמך"

המאבק על המשפחה

שבוע אחרי האסון הנורא בנחל צפית, מגיע הזמן להתבוננות ולניסיון להבין מה קרה? כיצד דווקא מי שאמורים...

המדינה והמשפחה

בחינת יחסה של מדינת ישראל למושג המשפחה כפי שבא הדבר לידי ביטוי במערכת החוקים וההסדרים.

הפתרון במשפחה

איך ניתן לגדל ילדים כששני ההורים עסוקים ומוטרדים בתפקידים כל כך אחראים מחוץ לבית? מי האחראי על...

מקדשי המשפחה מול מפרקיה

על מאבק קיומי בנושא המשפחה והארת מונחים שונים בנושא זה

שירות צבאי אמונת עתיך

שעבוד הגוף והשירות הצבאי

מדוע הקמנו את מרכז "אחווה"?

מדוע נדרש היה להקים עוד מכון מחקר, שיעסוק בנושאי חברה ורווחה? האם החזון שלו מסתפק ביישומה של ההלכה...

מכתב ליו"ר "בוחרים במשפחה"

על קיום כנס "אוטופיות קוויריות בישראל", שאמור להתקיים באוניברסיטת בר-אילן.

משפט האישה, העבד והנוכרי

המאמר עוסק בשאלת השוני בין זכויותיהם של הגבר והאישה בהלכה היהודית. אם מטרתו של הדיון המשפטי היא...

ערב השקה - שיח הראוּיוּת

ערב השקה לכבוד הוצאת הספר שיח הראוּיוּת, המדבר על חלופה יהודית, בין שיח הזכויות למוסר החובות.

מסכת ההווה

מסביב ל"שיח הזכויות"

מסע בקו פסח שבועות

הזכות והאחווה, החוק והחובה

מ"שיח זכויות" לתפיסת עולם של מצוות

ביהדות אין "זכויות", וטוב שכך

על הזכות, על החובה, ועל התקווה

ובבוא התור של אור העולם להיגלות, ייוודע לעולם, שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם.

לא בעל זכות; האדם הראוי לטוב

מחובה וזכות ל"ראוּיוּת"

"מפני מעלות המידות"

המידות הטובות כמניע לאחריות חברתית – עיון במשנת הרמב"ם

המשפחתיות והשבטיות בישראל

כדי להתבונן בעולם יש לדעת להכירו כפי שהוא. החסרון: אנחנו בתוכו, וקשה להתבונן בדבר מתוכו, כי אנו...

ממשפחה למדינה

המינוח החוזר על עצמו בכל פסוקי התורה העוסקים באחריות כל כל אדם לגורלו של זולתו הוא 'אחיך', 'רעך' או...