היה שותף

היו שותפים עמנו

מרכז אחוה מבית עמותת שיחת דקלים,  פועל לפיתוח משנה חברתית-תורנית סדורה , לחיזוק ערכי המשפחה ולקידום שיח חברתי-יהודי חדש.

התרומות מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת המיסים

תרומה בצ’ק

ניתן לתרום באמצעות צ'ק לפקודת: שיחת דקלים ע"ר. כתובת למשלוח: ת.ד 15 ניצן

העברה בנקאית

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון העמותה: בנק פאג"י 52. סניף 173. חשבון 037591. על שם שיחת דקלים ע"ר

תרומה בטלפון

לתרומה בטלפון באמצעות כרטיס אשראי חייגו: 073-2865858

תרומה בכרטיס אשראי

ניתן לתרום בחיוב חודשי קבוע או חד פעמי בכרטיס אשראי לתרומה