אודות מרכז אחוה

כאוס חברתי חדש

אתם קוראים כתבה בעיתון ומעקמים את האף, שומעים ורואים כיצד לנגד עיניכם משתנה השיח החברתי בישראל. דעות רדיקליות משתלטות ומנווטות את השיח למחוזות זרים, ערכים שהיו יסודיים ומרכזיים בעבר נדחקים לפינה, ובתוך כל הכאוס הזה מתבסס לו שיח ערכי חדש.

השאלות המונחות על סדר היום הציבורי, אינן מסתכמות רק בדיון תיאורטי, הן משפיעות באופן עמוק על דמותה של מדינת ישראל ועל דמותם של אזרחיה. התשובות הניתנות לשאלות הללו מעצבות את היחסים בין הפרט לכלל בחברה, משפיעות על התא המשפחתי ומשמשות כנקודת מוצא בעת גיבוש מדיניות כלכלית-חברתית בכנסת ובממשלה.

ומי נשאר בחוץ?

בתוך הדיון הציבורי, המהותי כל כך, העוסק בדמותה של מדינת ישראל - קולה של התורה לא נשמע. התורה שהתוותה כבר לפני אלפי שנים מדיניות חברתית סדורה, קבעה נורמות וערכים יסודיים ביחסים בין איש לרעהו, בין העניים לעשירים ובין הפרט לכלל, וקידשה את התא המשפחתי כגרעין המרכזי של החברה – יכולה להאיר את דרכו של הציבור הישראלי בסוגיות אלו, וחשוב שהיא תהיה נוכחת בהן. מרכז אחו"ה לקח על עצמו את המשימה להאיר את הדרך.

שיח חברתי - יהודי חדש

מרכז אחוה שואף לבסס משנה חברתית סדורה המבוססת על העקרונות הנובעים מההלכה ועל תורתם והגותם של חכמי ישראל לדורותיהם, מתוך מטרה להטמיע אותה במציאות העכשווית ולהשפיע על השיח החברתי במדינת ישראל. 

המרכז פועל לאיזון הערכים המערביים הפוסט-מודרניים, השמים את הפרט וזכויותיו במרכז ולהעצמה של התפיסה התורנית המתמקדת באחריות החברתית של היחיד, וחובתו לסייע לכל מי שזקוק לעזרתו.

בראש מרכז אחו"ה עומד הרב עזריאל אריאל: רב היישוב עטרת ומפתח התכנית 'טיפת דבש'. מרכז אחו"ה מגיע לשרטט את העקרונות התורניים עליהם יש להשתית את המדיניות החברתית והכלכלית. וזאת – מתוך שתי זוויות: הזווית ההלכתית, מתוך עיון בסוגיות הש"ס ובדברים של פוסקי ההלכה; והזווית הרעיונית, מתוך עיון מעמיק בהגותם של מאורי ישראל לדורותיהם.

 


 

מדוע נדרש היה להקים עוד מכון מחקר, שיעסוק בנושאי חברה ורווחה?

האם החזון שלו מסתפק ביישומה של ההלכה בעוד תחום בחיים המודרניים, או שמא יש בו ערך מוסף ייחודי?

מה היה חסר בפסיפס של מכוני המחקר התורניים בציונות הדתית, לפני שהוקם מרכז "אחווה"? ישנו מגוון רחב של מכונים, העוסקים בחקלאות ובכלכלה, בביטחון וברפואה, בכשרות ובטכנולוגיה, במשפט ובהלכות מדינה, ואף בחזון העתיד של בניין בית המקדש.

למאמר המלא>>

צוות המרכז

הרב עזריאל אריאל

הרב עזריאל אריאל

ראש מרכז אחו"ה

רב היישוב עטרת במטה בנימין, ועוסק בטיפול בנישואין, אישות בקדושה

הרב זאב שמע

הרב זאב שמע

חוקר בתחום חברה ומשפחה

בעל תעודת הוראה ותואר ראשון מהמכללה ירושלים. ר"מ בישיבת לב לדעת במשך 11 שנה עוסק בהוראת גרים ומוסמך רבנות יורה יורה.

הרב מיכאל פואה

הרב מיכאל פואה

עמית מחקר

מוהל, יועץ ומאמן בכלכלת המשפחה. בעבר, מחנך, מנכ"ל מנהיגות יהודית ויועץ השר כחלון במשרד הרווחה.

שופט בדימוס פיליפ מרכוס

שופט בדימוס פיליפ מרכוס

חוקר בתחום משפחה

קיבל מינוי כשופט בבית משפט השלום בירושלים, טיפל בענייני משפחה. בנוסף שימש כסגן נשיא לענייני משפחה במחוז ירושלים

הרב דוד קהלת

הרב דוד קהלת

חוקר בתחום חברה ורווחה

הרב אסף ברלינר

הרב אסף ברלינר

עמית מחקר